Om oss


Conny Zell

IT Infrastruktur Konsult

I över 20 år har jag jobbat inom IT branschen.
Den största delen av den tiden har handlat om drift i Microsoft miljöer.
Jag har sedan ung ålder haft ett stort intresse för datorer och teknik.

På så sätt har det alltid känts som att jag jobbar med en av mina hobbys. Under mina 20 år har jag samlat på mig en stor mängd kunskap och erfarenhet om hur saker och ting fungerar, och vad som inte fungerar, i en IT-infrastruktur.
Jag har alltid brunnit för att ständigt utveckla mig själv och söka ny information.

Strategi

Affärsidén

Bakgrund


Efter att ha jobbat som anställd i 17 år började en tanke växa fram hos Conny om att starta ett eget företag där fokus skulle ligga på det han brinner för mest, nämligen att hjälpa andra företag att få en bättre och lönsammare infrastruktur med råd och vägledning från hans långa erfarenhet och breda kunskap.

Affärsidé


Zebeco AB ska erbjuda sina tjänster till företag som behöver hjälp, råd eller stöd med sin IT infrastruktur.
Det företaget erbjuder är bland annat:

  • Roll som infrastrukturarkitekt.
  • Projektledning i div projekt, t.ex. uppgradering/migrering eller införande av ny lösning. Kan även stötta med implementation.
  • Hjälp med befintlig drift i Microsoft miljö.
  • Spetskompetens inom områden, såsom Citrix, disaster recovery & automatisering.

Målet med verksamheten är att sälja konsulttimmar genom långa eller korta uppdrag

Målgrupper

Målgruppsbeskrivning


Målgruppen är små till medelstora företag som behöver hjälp med sin IT-drift.
Eftersom många företag i dagsläget har någon form av egen IT-miljö så finns också ett behov av att underhålla och förnya dessa miljöer

Marknaden

Marknadsanalys


Många företag har idag lejt ut hela eller delar av sin IT-avdelning av olika anledningar. Därför saknar många företag egen kompetens när IT-relaterade beslut ska fattas. I det skedet som marknaden är i just nu så är många företag på väg att göra stora förändringar inom sin IT drift, i och med att många tittar på att flytta upp sin drift i molnet.
Många företag behöver hjälp med att se över sin befintliga miljö och förbereda inför migreringen.
Utöver det så är det ständigt saker som behöver förnyas och förbättras i befintliga miljöer.
Där ser jag att företag gärna tar in konsulthjälp för att snabbt få till en lösning.

Marknadens utveckling


Tekniken rör sig ständigt framåt och nya tekniker dyker upp på marknaden som ersätter eller förbättrar befintliga.
Det kommer alltid att finnas ett behov av stöd och vägledning inom IT-teknik för företag som saknar egen eller delar av en IT-avdelning.
Om företag inte hänger med i den tekniska utvecklingen så hamnar dem snabbt efter.
Därför kommer behovet av att ta in konsulthjälp alltid att finnas.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera